Renato Nicolodi

ICONOSTASIS I
ICONOSTASIS I ICONOSTASIS I ICONOSTASIS I ICONOSTASIS I
ICONOSTASIS I ICONOSTASIS I ICONOSTASIS I

2013
Solid oak
194 x 51 x 249 cm

Share
Virtuality